Addyson Middleton

Frenship's Addyson Middleton elevates for a layup.